Scholten-Franke b.v.
SchilderwerkGlasWandafwerkingOverig
Privacy statement & disclaimer

Privacy statement
Indien U gebruik wenst te maken van de op deze website genoemde dienstverlening dient u een aantal gegevens aan ons kenbaar te maken, welke gegevens door ons worden opgeslagen en verder bewerkt om onze dienst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Alle gegevens die u ons ter beschikking stelt dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Vanzelfsprekend leven wij in het kader van de door u aan te leveren informatie de van toepassing zijnde wet en regelgeving na waarbij wij met name doelen op de Wet Persoonsregistratie.

Disclaimer
Wij stellen alles in het werk om binnen ons vermogen de door ons te verlenen diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Wij staan echter niet in voor de volledigheid, tijdigheid, functioneren en inhoud van de door ons te verlenen diensten en op basis van deze diensten verstrekte informatie.

Het vorenstaande houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen van de door ons aan U verleende producten en diensten. Een dergelijke aansprakelijkheid wordt dan ook volledig uitgesloten.

Indien u contact op wilt nemen kan dat bij voorkeur via ons contactformulier, klik hier.
Nieuwstraat 81
7572 BZ Oldenzaal
0541 515362
06 10885775
 

Algemene voorwaarden   |   Privacy statement & disclaimer   |   Sitemap